poczta@carebiuro.de

✅JAKIE ZASADY REGULUJĄ KONTROLE URZĘDU SKARBOWEGO NASZYCH DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH?

Skąd urząd skarbowy wie o dochodach?

Organy podatkowe, zarówno Urząd Skarbowy jak i Urząd Kontroli Skarbowej, mają prawo do kontrolowania podatników. Kontrola podatkowa może objąć swoim zasięgiem przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Każdy Urząd Skarbowy dysponuje instrumentami, które pozwalają mu na ustalenie, czy dana osoba wypełniła w całości zobowiązania w zakresie zapłacenia należnych państwu podatków, czy też nie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urzędnicy ustalają daninę o wiele wyższą niż gdyby dana osoba lub podmiot wykazał od początku właściwą podstawę opodatkowania.

Można wyróżnić kilka sposobów, które stosuje Urząd Skarbowy, by ustalić dochód z nieujawnionych źródeł w przedsiębiorstwie. Na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospopdarczej urząd skarbowy stosuje kilka metod wykrywania ukrytych, niezgłoszonych do opodatkowania dochodów.

 

JAKIE ZASADY REGULUJĄ KONTROLE URZĘDU SKARBOWEGO NASZYCH DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH?

 

Należą do nich m.in. metoda porównawcza, która dzieli się na:

Metoda produkcyjna, dzięki której ustala się określone zdolności przedsiębiorstwa do wyprodukowania danej ilości dóbr czy usług. Metoda remanentowa, a więc zestawienie stanu na początku i na końcu przyjętego okresu. Metoda dochodowa, czyli określenie dochodu w obrocie. Metoda kosztowa, uwzględniająca poniesione koszty przy przyjęciu odpowiednich indeksów. Natomiast w przypadku osób prywatnych częstokroć urząd skarbowy otrzymuje informacje z donosów życzliwych osób. Sąsiedzi to najlepsi obserwatorzy, a zazdrość to straszne i palące uczucie.

 

Skąd urząd skarbowy wie o dochodach?

Urząd Skarbowy może też zainteresować się po co komuś konto w zagranicznym banku i skąd pochodzą wpływy na nie. Może też zainteresować z jakich środków zostało zakupione mieszkanie. Urząd Skarbowy może też wysłać zapytanie do swojego zagranicznego odpowiednika w sprawie tego, czy i jak dana osoba rozliczyła się z przychodów. Urzędy współpracują ze sobą po to by sprawdzić potencjalnie nieuczciwych podatników.

Zdarza się, że podatnik celowo lub nieświadomie, zataja przed fiskusem pewne źródło przychodów, jakie posiadał w poprzednim roku podatkowym. Nieujawnione przychody mogą być źródłem poważnych problemów dla podatnika, z którymi powinien się liczyć. Przychody nierozliczone w PIT, pochodzące z nieujawnionych źródeł, mogą być przychodami pochodzącymi zza granicy i podatnik może nie być świadom tego, że musi się z nich rozliczyć także i w Polsce. Mogą też pochodzić ze źródeł, które wydają się nie być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Podatnikowi składającemu swoją deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym może się wydawać, że ujął w niej wszystkie swoje przychody, tymczasem, mógł zapomnieć o jakimś ich źródle, co również generuje powstanie przychodów ze źródeł nieujawnionych.

Zakładanie Gewerbe w Niemczech

Rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech

Rozliczenie podatkowe dla Polaków

 

To może Państwa zainteresować:

Gewerbe bez meldunku od 35€ Leverkusen
Firma w Niemczech
Założenie firmy w Niemczech
30€ ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech 
Firma budowlana a podatki w Niemczech
Rejestracja polskiej firmy do urzędu skarbowego 

 

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy dla budowlanki
Gdzie udać się w Niemczech by załatwić ubezpieczenie
Otrzymanie kredytu w niemieckim banku dla Polaków
Gewerbe w Niemczech jak tanio rozliczyć
Freistellung jak uzyskać/Expressowe uzyskanie
Tanie ubezpieczenie prywatne w Niemczech w Eurokv
Pomoc w założeniu działalności w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.