poczta@carebiuro.de

✅POLAK NA ETACIE W DWÓCH KRAJACH – CZY TO DOZWOLONE?

Czy można pracować w dwóch krajach?

Rozważania nad tym czy można pracować jednocześnie w dwóch krajach Unii Europejskiej można by właściwie zakończyć jednym słowem: tak. Warto, jednakże rozwinąć to prawo.

Przysługuje ono bowiem wszystkim obywatelom wspólnoty europejskiej, które stwierdza, że można podjąć pracę w dowolnie wybranym miejscu Europy bez dodatkowych wymogów, takich jak zezwolenie na pracę. Istotnym jest jedynie posiadanie adresu zameldowania w danym kraju, ubezpieczenia zdrowotnego i płacenie podatków do lokalnego urzędu finansowego.

W odniesieniu do osób, które normalnie wykonują pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, stosuje się specjalne zasady ustanowione w art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady te, podobnie jak wszystkie przepisy służące ustaleniu mającego zastosowanie ustawodawstwa, mają zagwarantować, że w danym okresie zastosowanie ma system zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego.

 

POLAK NA ETACIE W DWÓCH KRAJACH – CZY TO DOZWOLONE?

Natomiast w kwestii podatków najważniejszym elementem, który decyduje o kształcie obowiązków podatkowych i miejscu zapłaty podatku jest miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania w podatkowym tego słowa znaczeniu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

Czy można pracować w dwóch krajach?

Co istotne zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Po więcej informacji w zakresie pracy w dwóch krajach jednocześnie i związanych z tym przepisów zapraszamy na bezpłatne konsultacje do polskiego biura Carebiuro.

Zakładanie firmy w Niemczech                                                          Rejestracja Gewerbe w DE

Firma w Niemczech

 

To może Państwa zainteresować:

Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Firma w Niemczech
Rejestracja firmy w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Rozliczenie podatkowe dla Polaków

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy dla budowlanki
Gdzie udać się w Niemczech by załatwić ubezpieczenie
Otrzymanie kredytu w niemieckim banku dla Polaków
Gewerbe w Niemczech jak tanio rozliczyć
Freistellung jak uzyskać/Expressowe uzyskanie
Tanie ubezpieczenie prywatne w Niemczech w Eurokv
Pomoc w założeniu działalności w Niemczech

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.