robertkol1405@yahoo.de

✅ Zwolnienie z podatku-jak uzyskac?

Freistellung- zwolnienie z podatku- jak uzyskac

Czy zwolnienie z podatku budowlanego przysługuje każdej polskiej firmie budowlanej w Niemczech

Jeżeli Twoja firma świadczy usługi na terenie Niemiec możesz być zobligowany do rejestracji swojej firmy w niemieckim Urzędzie Skarbowym oraz podlegać opodatkowaniu Bauabzugsteuer. Możesz uniknąć potrącenia tego podatku uzyskując odpowiednie zwolnienie wydane przez niemiecki Finanzamt (potocznie zwane freistellung).

Podatek budowlany nie musi być pobrany, jeżeli świadcząca usługi budowlane firma przedłoży odbiorcy usługi tzw. Freistellungsbescheinigung na podstawie § 48 ust. 1 zdanie 1 Einkommengesetz. Chcesz pozyskać freistellung bez żadnych dokumentów? Zgłoś się do kancelarii Carebiuro, pomożemy w jego uzyskaniu.

Freistellung z Carebiuro – pomoc w zwolnieniu z podatku budowlanego:

Freistellung czyli zwolnienie z podatku budowlanego jest osiągalne dla każdej firmy budowlanej prowadzonej przez Polaka w Niemczech. Zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla Zleceniobiorcy Urzędzie Skarbowym. Polskie firmy budowlane często korzystają w Niemczech ze zwolnienia z podatku tzw. freistellung. Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca winien złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego w Niemczech Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej.

Zaświadczenie freistellung można uzyskać po spełnieniu następujących warunków:

Gewerba w Niemczech koszty

 

Polecane linki:

Zwrot podatku za swoją pracę?

Czym grozi brak ubezpieczenia?

Praca na własny rachunek?!

Kto może założyć firmę budowlaną w Niemczech

Freistellung jakie dokumenty

UBEZPIECZENIA DLA POLAKÓW

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.