robertkol1405@yahoo.de

Przeniesienie gewerbe – gewerbe w Leipzig

Carebiuro

Przenieś swoja firmę do Leipzig

 

Polskie biuro księgowo – administracyjne w Leipzig świadczy usługi doradcze związane z rejestracją firmy, rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Niemczech, przeniesieniem firmy do Niemiec, pozyskaniem kapitału na rozwój, nawiązaniem kontaktów biznesowych.

Oferta naszego biura obejmuje także udostępnienie adresu celem zarejestrowania firmy i obsługę korespondencji. Księgowość i obsługę prawną zapewniają Państwu nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie niemieckiej rachunkowości i podatków.

Niebagatelny element z którego często korzystają nasi polscy klienci to także uznanie dokumentów polskich do działalności w Niemczech.

 

UZNANIE POLSKICH DOKUMENTÓW W NIEMCZECH

 

 W Niemczech za uznanie świadectw/dyplomów i ich nostryfikację odpowiedzialne są bardzo różne jednostki administracyjne w krajach związkowych (landach), bo to do ich kompetencji należy całokształt spraw związanych z edukacją. Procedura uznania kwalifikacji zawodowych obejmuje sprawdzenie przez właściwy organ, czy zagraniczny dyplom zawodowy jest równoważny z dyplomem niemieckim. Należy udokumentować kształcenie zawodowe ukończone poza granicami Niemiec. Poza tym wnioskodawca musi deklarować chęć podjęcia pracy w Niemczech. Niemieckie obywatelstwo lub uprawnienie do pobytu na terenie Niemiec nie są wymagane do uznania kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca nawet nie musi mieszkać w Niemczech - wniosek można złożyć z zagranicy.

Do złożenia wniosku o uznanie naszych dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy przygotować dokumenty:

 

Właściwy organ danego landu niemieckiego wydaje wnioskodawcy  decyzję. Jeśli okaże się, że między zdobytymi kwalifikacjami zawodowymi a kształceniem w Niemczech nie ma istotnych różnic, stwierdzona zostanie pełna równoważność i tym samym uznanie naszego dyplomu. Jeżeli instytucja nie stwierdzi pełnej równoważności, to w przypadku zawodów regulowanych zostaną wskazane konkretne środki, za pomocą których można wyrównać stwierdzone różnice. W przypadku zawodów nieregulowanych decyzja będzie zawierać informacje na temat zdobytych kwalifikacji, a także różnic w stosunku do niemieckich kwalifikacji referencyjnych. Informacje te pomogą zarówno wnioskodawcy jak i potencjalnemu pracodawcy prawidłowo oszacować uzyskane kwalifikacje.

 

Potrzebujesz uznania polskich dokumentów w Niemczech? Chcesz być pełnoprawnym właścicielem firmy w Niemczech lub pracownikiem? Nic prostszego zgłoś się do polskiego biura w Leipzig – wyręczymy Cię w tym zadaniu.

 

Co jeszcze oferujemy polskim przedsiębiorcom w Niemczech?

 

Do rozpoczęcia działalności w Niemczech nie wystarczy samo uznanie Twoich dyplomów i certyfikatów. Planujesz rejestrację gewerbe ? pomożemy Ci w tym zadaniu kompleksowo. Oto nasza oferta:

 

Mając na uwadze szerokość zagadnień związanych z prowadzeniem gewerbe w Niemczech radzimy bezpłatne konsultacje z naszym zespołem księgowych i doradców biznesowych w polskim biurze w Leipzig. Zachęcamy gorąco do konsultacji i współpracy.

 

rejestracja firmy w Niemczech

Polecane linki:

Zakladanie firmy w Niemczech bez meldunku

Gewerbe i kary za brak ubezpieczenia

Klasy podatkowe

tanie ubezpieczenia

 

                                  Jak założyć własną firmę                                                          prywatne ubezpieczenie

                                  https://carebiuro.de/pdf/cb/Jak_założyć_własną_firmę_w_Niemczech.pdf                                                       https://carebiuro.de/pdf/ekv/prywatne_ubezpieczenie_gewerbe_w_niemczech.docx_pup.pdf                                                                                                                                    


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.